Relación de Miembros de la Excma. Corporación Municipal (Mandato 2023-2027)

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR

Integrado por:

 • Don Manuel Jesús Barón Ríos
 • Doña Ana María Cebrián Sotomayor
 • Don Juan Rosas Gallardo
 • Don Francisco Alberto Arana Escalante
 • Doña Elena María Melero Muñoz
 • Doña María Teresa Molina Ruz
 • Don Antonio Jesús García Acedo
 • Doña Sara Ríos Soto
 • Don José Manuel Medina Galeote
 • Doña Francisca Sánchez Díaz
 • Don José Manuel Fernandez Hurtado
 • Doña María Sierras Vegas
 • Don Antonio García Mendoza
 • Doña Marta González Román
 • Portavoz: Doña Ana María Cebrián Sotomayor
 • Portavoz adjunto primero: Don Juan Rosas Gallardo

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

Integrado por:

 • Don Francisco José Calderón Carrillo
 • Doña María Dolores Melero Gutiérrez
 • Don José Luis Ruiz Espejo
 • Doña Noemi Escobar Escobar
 • Don Jaime León Báez
 • María José González Palomino
 • Portavoz: Don José Luis Ruiz Espejo
 • Portavoz adjunto: Don Francisco José Calderón Carrillo 

GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA ANTEQUERA

Integrado por:

 • Doña María del Pilar Ruiz Muñoz
 • Portavoz: Doña María del Pilar Ruiz Muñoz